Bản tin pháp luật SAMCO số 24 - Tháng 9/2015

18/09/2015
: 3312

 Bản tin pháp luật SAMCO số 24 - Tháng 9/2015

       Đến hẹn lại lên, Ban Biên tập Bản tin pháp luật SAMCO xin gửi đến Quý độc giả Bản tin pháp luật SAMCO số 24 - Tháng 9/2015. Thực hiện văn bản số 3720/UBND-PCNC ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), văn bản số 694/SC-PC ngày 06/8/2015 và số 765/SC-PC ngày 06/8/2015 của Tổng Công ty về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Bản tin pháp luật SAMCO kỳ này sẽ giới thiệu một số nội dung quan trọng của pháp luật về PCTN, minh bạch tài sản thu nhập dưới dạng các câu hỏi đáp pháp luật và những thông tin pháp luật cập nhật khác như: tăng lương tối thiểu vùng, mẫu hợp đồng mới trong kinh doanh bất động sản, tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe.

     Rất mong nhận được sự hưởng ứng theo dõi và những ý kiến đóng góp quý báu của Quý độc giả để Bản tin pháp luật SAMCO ngày càng hấp dẫn hơn.

Nội dung Bản tin pháp luật SAMCO số tháng 9/2015: Nhấn vào đây để xem và tải về.