Đoàn Thanh niên sơ kết công tác

05/10/2006
: 15552
   
 Thăm di tích núi Minh Đạm  
   

Giao lưu với anh Trần Kim Hưng Huy chương vàng Cố vấn dịch vụ Toyota toàn quốc năm 2006