Hilux

Overview

Đen - 218
Đen - 218
Xám đậm - 1G3
Xám đậm - 1G3
Bạc - 1D6
Bạc - 1D6
Cam ánh kim - 4R8
Cam ánh kim - 4R8
Đỏ - 3T6
Đỏ - 3T6
Trắng ngọc trai - 070
Trắng ngọc trai - 070