Lịch công tác tuần từ 19 - 23 / 11 / 2007

19/11/2007
: 985
Nội dung công việc
Ngày
Sáng
Chiều
Thứ 2
19/11
- 8:00
 
- 9:00
 
- 10:00
 
 
- 10:30
 Họp Ban TGĐ tại Phòng TGĐ (GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự cùng dự).
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT làm việc với Chi ủy Cty ôtô Sài Gòn tại P.H2.
Chủ tịch HĐQT, TGĐ làm việc với TGĐ Comeco tại phòng Chủ tịch (GĐ Tài chính cùng dự).
Họp Ban vận động thành lập Hội ôtô TPHCM tại P.H 1.
- 13:30
 
 
- 14:00
 
Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy dự họp Đảng ủy Mitaco tại đơn vị.
Họp giao ban Văn phòng C.Đoàn TCT tại 121 Cô Giang.
Thứ 3
20/11
- 7:30
 
- 8:00
 
 
 
- 8:00
- 8:00
TBTC họp đánh giá ISO tại P.H TCT (cả ngày).
Thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ Cường làm việc tại quận ủy UBND quận 7 về dự án giai đoạn 3 của Cảng Bến Nghé (lãnh đạo Cảng Bến Nghé, P.QLĐT cùng dự).
Phó TGĐ Toản làm việc tại Củ Chi.
Phó TGĐ Tài đi học (cả ngày).
- 13:30
 
- 13:30
 
- 13:30
 
 
Phó TGĐ Cường làm việc tại Cảng sông Phú Định.
Tổ kiểm tra Đảng ủy TCT làm việc tại Chi bộ Cty CP ôtô Vận tải số 5.
Triển khai Văn hóa DN giai đoạn 2 nhóm1 tại Hội trường TCT (TP theo thư mời).
 
Thứ 4
21/11
- 8:00
 
- 8:30
 
- 8:30
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT làm việc với lãnh đạo Cảng sông TP tại đơn vị.
Lễ rút thăm trúng thường cho khách hàng Mitsubishi tại P.H 2.
TGĐ làm việc với GĐ Samco An Lạc tại NM ôtô Củ Chi.
- 13:30
 
- 13:30
 
 -14:00
 
- 14:00
Triển khai Văn hóa DN giai đoạn 2 nhóm 2 tại Hội trường TCT (TP theo thư mời).
Phó TGĐ Tài làm việc tại Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
Họp Đảng ủy cơ quan tại P.H 2 (mời các Bí thư chi bộ trực thuộc cùng dự).
TGĐ, GĐ Tài chính tiếp và làm việc với Sài Gòn Petro tại phòng TGĐ.
Thứ 5
22/11
- 8:00
 
 
 
- 8:30
 
- 8:30
Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ và các phòng ban chức năng làm việc với cán bộ chủ chốt XN Đô Thành về tình hình họat động SXKD tại đơn vị.
Phó TGĐ Hồng Anh làm việc với Ban GĐ Cty CP Hòa Phú tại P.H 1.
Tổ kiểm tra Đảng ủy TCT làm việc tại Chi bộ Cty LD Mercedes Benz VN.
- 13:30
 
- 14:00
- 13:30
 
Tổ kiểm tra Đảng ủy TCT làm việc tại Chi bộ Cty LD Isuzu VN.
Họp Chi bộ đoàn thể tại 121 Cô Giang.
Triển khai Văn hóa DN giai đoạn 2 nhóm 3 tại Hội trường TCT (TP theo thư mời).
Thứ 6
23/11
- 8:00
 
 
 
- 8:00
 
- 8:00
 
 
- 8:30
 
 
Thường trực Đảng ủy, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Cty mẹ tại P.H 2 (P.TC-KT, P.QLĐT chuẩn bị).
Phó TGĐ Cường dự đại hội cổ đông Cty CP Vận tải ôtô số 1 tại đơn vị.
Triển khai Văn hóa DN giai đoạn 2 nhóm 4 tại Nhà máy ôtô Củ Chi (TP theo thư mời).
Tổ kiểm tra Đảng ủy TCT làm việc tại Chi bộ Isamco.
 
- 13:00
 
 
- 13:00
- 13:30
 
 
- 13:30
 
- 14:30
 
- 15:00
TGĐ họp với cán bộ Cty mẹ được cử tham gia đại diện vốn ở các doanh nghiệp tại P.H 2 ( P.TC-HC chuẩn bị và mời).
Phó TGĐ Cường đi công tác cơ sở.
Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW5 tại Hội trường TCT (TP theo thư mời).
Tổ kiểm tra Đảng ủy TCT làm việc tại Chi bộ Toyota Bến Thành.
Họp chi bộ Tài chính Kinh doanh Đầu tư tại P.H 1.
Phó TGĐ Hồng Anh đi công tác Cần Thơ.