CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ QUẢN LÝ TRẺ SAMCO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ” CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH, CÁN BỘ TRẺ TỔNG CÔNG TY

11/06/2019
Lượt xem: 947

     Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng thông qua việc đào tạo, gắn kết đội ngũ cán bộ quy hoạch, đồng thời thực hiện Chương trình Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO tham gia đào tạo cán bộ quy hoạch Tổng Công ty năm 2019, vừa qua, Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO đã tổ chức đào tạo “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ” cho hơn 120 cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ Tổng Công ty.

20190607_141604

Diễn giả Nguyễn Mạnh Hiền trình bày về chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ”

     Qua khóa đào tạo, cán bộ quy hoạch và cán bộ trẻ Tổng Công ty được nghe kiến thức và kinh nghiệm thực tế về xây dựng truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp, đồng thời, được trao đổi về các kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông thường xảy ra tại doanh nghiệp, góp phần đoàn kết nội bộ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Người viết : Ngọc Dũng