ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ MÔ HÌNH “VƯỢT TRÊN SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG” TRONG THANH NIÊN KHỐI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

12/03/2019
Lượt xem: 716

   Thiết thực thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty tổ chức chia sẻ mô hình “Vượt trên sự mong đợi của khách hàng” trong thanh niên khối Dịch vụ - Thương mại.

20190310_082146

   Mô hình “Vượt trên sự mong đợi của khách hàng” hướng đến sự chăm sóc khách hàng toàn diện từ các yếu tố hữu hình cho đến các yếu tố vô hình để chạm tới cảm xúc của khách hàng, vừa tạo động lực cho nhân viên, vừa tạo dựng nguồn khách hàng trung thành, từ đó phát triển bền vững doanh nghiệp.

20190310_082024

   Mô hình được Đoàn Tổng Công ty tổ chức nhằm chia sẻ những kiến thức, cách làm, kinh nghiệm cho thanh niên đang làm nhiệm vụ văn phòng, cố vấn dịch vụ, bán hàng tại các doanh nghiệp về ô tô với hy vọng thanh niên có có nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo áp dụng mô hình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển doanh nghiệp.

Một số hình ảnh từ chương trình:

Người viết : Hữu Phú