ĐOÀN TỔNG CÔNG TY SAMCO: TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ”

16/05/2019
Lượt xem: 928

     Vừa qua, Đoàn Tổng Công ty SAMCO tổ chức Diễn đàn “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành động của tuổi trẻ” trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên Tổng Công ty.

IMG_3023

Toàn cảnh diễn đàn

     Diễn đàn diễn ra trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 129 năm Ngày sinh của Bác nên đã được đánh giá cao về ý nghĩa lịch sử. Hội nghị đã có 04 báo cáo tham luận làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo giáo dục thanh niên, cách làm hay trong công tác thanh niên, hành động của tuổi trẻ thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đã nêu bật những giá trị tư tưởng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cho đời sau, về vận dụng những lời của Bác vào hoàn cảnh của một xã hội đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhiều sáng kiến mới đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty, những hành động cụ thể, thiết thực của thanh niên thực hiện Di chúc của Bác.

     Diễn đàn “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành động của tuổi trẻ” thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đây chính là sự tổng kết lý luận mà Hồ Chí Minh rút ra từ lịch sử nhân loại, dân tộc; từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên của Người qua các thời kỳ cách mạng, để tiếp tục định hướng việc giáo dục rèn luyện và phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Edit: Hữu Phú

Người viết : Nhân Ngọc Dũng