HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LẦN THỨ III (2015 – 2020)

24/07/2018
Lượt xem: 1320

     Tổng Công ty vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào ngày 18/7/2018. Đồng chí Đặng Phi Công - Phó phòng Ban Ngành Sở Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy đã đến tham dự Hội nghị sơ kết này.

     Hội nghị đã đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty cũng như phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.

DSC_0415

Đồng chí Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Tổng Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2015 -2020.

     Hội nghị cũng được nghe các bài tham luận của Đảng bộ Tổng Công ty về các đề tài trọng tâm và thiết thực đối với hoạt động của Tổng Công ty như Đề án phát triển công nghiệp ô tô và sản phẩm phụ trợ; Tình hình triển khai Nghị quyết Đảng bộ về vận tải hành khách công cộng; Chương trình hành động phát triển đội ngũ cán bộ từ nay đến năm 2020; Công tác tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty và Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

DSC_0422

Đồng chí Hồ Trọng Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo đề án phát triển công nghiệp ô tô và sản phẩm phụ trợ gắn với phát triển khu công nghiệp cơ khí ô tô thành phố.

DSC_0428

Đồng chí Đoàn Minh Tâm – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

DSC_0429

Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết chương trình hành động phát triển đội ngũ cán bộ từ nay đến năm 2020.

DSC_0438

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty báo cáo công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.

DSC_0439

Đồng chí Vũ Huy Hoàng – Trưởng Ban Pháp chế Tổng Công ty báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng Công ty.

DSC_0445

Đồng Chí Nguyễn Hồng Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Người viết : Hữu Phú