HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

22/01/2018
Lượt xem: 2163

     Chiều 19/1, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

     Dù gặp phải nhiều khó khăn trong năm 2017, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV các đơn vị trong toàn Tổng Công ty, năm 2017, Tổng Công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng kinh doanh tốt cụ thể: Doanh thu đạt hơn 30.162 tỉ đồng (tăng 11% so với năm 2016, hoàn thành kế hoạch năm 2017); lợi nhuận trước thuế đạt 2.404 tỉ đồng (vượt 4% so kế hoạch năm). Nộp ngân sách hơn 8.580 tỷ đồng.

     Có được thành quả trên là nhờ việc tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III và Nghị quyết Đảng bộ Tổng Công ty về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong năm Tổng Công ty đã triển khai thực hiện nhiều đề án quan trọng như:

  • Đẩy nhanh đề án tái cơ cấu Tổng Công ty;
  • Phát triển sản phẩm chủ lực gắn với phát triển Khu Công nghiệp Cơ khí ô tô Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và điều hành;
  • Phát triển thương hiệu gắn kết với các đơn vị thành viên;
  • Tham gia cùng thành phố thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông…

     Bên cạnh đó, Tổng Công ty luôn đảm bảo và duy trì tốt công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…, đặc biệt là chăm lo cho người lao động. Ngoài ra Tổng Công ty cũng thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, trong năm 2017 Tổng Công ty đã tài trợ, trao quỹ học bổng, quỹ vì người nghèo, chương trình hướng về biển đảo…, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

     Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Tổng Công ty.

     Phát huy các thế mạnh cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm từ hoạt động năm 2017, trong năm 2018 với chủ đề “Hội nhập sáng tạo”, Tổng Công ty quyết tâm vượt qua các thách thức, tận dụng được các cơ hội phát triển khi Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào kinh tế toàn cầu, TP.HCM triển khai các cơ chế chính sách đặc thù…, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

     Bảng số liệu các chỉ tiêu năm 2018:

                                                                                                                                 Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu 2018
Doanh thu 27.879.969
Lợi nhuận trước thuế 2.055.587
Nộp ngân sách 9.544.114

                                                                                                                       Nguồn: Tổng Công ty SAMCO

     Một số hình ảnh từ hội nghị:

DSC_6403

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

DSC_6418

Ông Trần Quốc Toản - TGĐ SAMCO triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty.

DSC_6443

Ông Nguyễn Hồng Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty SAMCO phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Người viết : Hữu Phú