Land Cuiser Prado

Tổng quan

Trắng - 040
Trắng - 040
Trắng ngọc trai - 070
Trắng ngọc trai - 070
Bạc - 1F7
Bạc - 1F7
Xám đậm - 1G3
Xám đậm - 1G3
Ghi đậm ánh xanh - 1H2
Ghi đậm ánh xanh - 1H2
Đen - 218
Đen - 218
Đen - 202
Đen - 202
Đồng ánh kim - 4T3
Đồng ánh kim - 4T3
Xanh lục - 6V4
Xanh lục - 6V4
Đỏ ánh kim - 3R3
Đỏ ánh kim - 3R3