Land Cruiser

Tổng quan

Bạc - 1F7
Bạc - 1F7
Xám đậm - 1G3
Xám đậm - 1G3
Nâu vàng - 4R3
Nâu vàng - 4R3
Nâu đỏ - 4S6
Nâu đỏ - 4S6
Xanh đậm - 8P8
Xanh đậm - 8P8
Trắng ngọc trai - 070
Trắng ngọc trai - 070
Đen - 202
Đen - 202