SAMCO HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

09/11/2020
Lượt xem: 1221

     Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng, cụ thể như:

     - Tổng Công ty đã ban hành Kế hoạch số 466/KH-SC ngày 09/10/2020 về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

     - Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật tại trụ sở Tổng Công ty, địa điểm hoạt động các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, trụ sở các doanh nghiệp thành viên, trong đó có các bến xe lớn của Thành phố như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, …

     - Tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An ninh mạng, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, … bằng các hình thức trực quan, sinh động, thu hút sự theo dõi của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động và quần chúng nhân dân.

     - Phát hành Bản tin pháp luật SAMCO định kỳ hàng tháng phổ biến tuyên truyền về Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

     - Các đơn vị tùy tình hình, điều kiện cụ thể tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật như: tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam trong các cuộc họp giao ban tại Tổng Công ty và tại đơn vị, trong các buổi sinh hoạt của chi bộ và các đoàn thể khác tại đơn vị; tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử, hệ thống mạng nội bộ, trang tin nội bộ của Tổng Công ty và các đơn vị; …

     Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp thành viên hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Tổng Công ty.

     Ngày 07/9/2020, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã chủ trì phối hợp tổ chức hoạt động ngày pháp luật của Cụm Công nhân Lao động Thành Đoàn cho đối tượng đoàn viên, thanh niên công nhân tại các đơn vị.

IMG_2441

IMG_2506

IMG_2485

Triển khai băng rôn và standee tuyên truyền tại Tổng Công ty.

Người viết : admin