SAMCO TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 - 2018

24/07/2018
Lượt xem: 1617

     Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên đã long trọng tổ chức buổi lễ Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018” tại Hội trường Tổng Công ty vào ngày 18/7/2018.

     Buổi lễ Đảng ủy Tổng Công ty đã đánh giá giai đoạn hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khẳng định quyết tâm của cán bộ, đảng viên và người lao động SAMCO luôn học tập và làm theo gương sáng của Bác.

DSC_0270

Đồng chí Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty báo cáo đánh giá phong trào trong hai năm 2017 - 2018

     Đảng ủy Tổng Công ty đã trao biểu trưng tuyên dương cho 22 tập thể và 38 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018. Các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu từ các đơn vị thành viên Tổng công ty cũng đã giao lưu và thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

DSC_0325_1

Đồng Chí Nguyễn Hồng Anh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty trao biểu trưng cho các tập thể điển hình tiên tiến

DSC_0335

Đồng chí Trần Quốc Toản – Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao biểu trưng cho các tập thể điển hình tiên tiến.

DSC_0343

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy Tổng Công ty trao biểu trưng cho các tập thể điển hình tiên tiến

DSC_0359

Đồng Chí Nguyễn Hồng Anh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty trao biểu trưng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

DSC_0335_1

Đồng chí Trần Quốc Toản – Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao biểu trưng cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

DSC_0382

Đồng chí Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy Tổng Công ty trao biểu trưng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

DSC_0391

Đồng chí Hồ Trọng Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao biểu trưng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Người viết : Hữu Phú