THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI DỜI CÁC TUYẾN XE TỪ BẾN XE MIỀN ĐÔNG HIỆN HỮU VỀ BẾN XE MIỀN ĐÔNG MỚI (GIAI ĐOẠN 1)

02/10/2020
Lượt xem: 2073

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc di dời một số tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến xe Miền Đông hiện hữu về Bến xe Miền Đông mới.

    Triển khai văn bản số 10847/TB – SGTVT ngày 10/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động.

Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông (Bến xe Miền Đông) xin thông tin đến các Đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến đường liên quan như sau:

    1. Thời gian và danh sách các tuyến di dời

    Kể từ 00 giờ, ngày 10/10/2020 các tuyến cố định đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đến các bến xe từ tỉnh Quảng Trị trở ra đến các tỉnh phía Bắc sẽ hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới.

    Danh sách các tuyến theo quy hoạch và các tuyến đang hoạt động tại Bến xe Miền Đông hiện hữu sẽ hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới, gồm:

    - Tuyến theo danh mục được Bộ Giao thông vận tải công bố: 71 tuyến.

    - Tuyến đang hoạt động: 24 tuyến.

(Đính kèm danh sách tuyến và đơn vị vận tải có tuyến di dời giai đoạn 1)

    2. Công tác chuẩn bị và hỗ trợ hành khách

    Để chuẩn bị cho công tác di dời tuyến, thực hiện các thủ tục để Ký kết hợp đồng với Bến xe Miền Đông mới. Bến xe Miền Đông thông tin đến các đơn vị vận tải biết và phối hợp với Bến xe Miền Đông các nội dung sau:

    2.1. Các đơn vị vận tải có tuyến đường được di dời:

    Nhanh chóng liên hệ Bến xe Miền Đông (Phòng Kế hoạch vận tải) để thực hiện thủ tục thanh lý Hợp đồng hoạt động tại Bến xe Miền Đông hiện hữu.

    Đồng thời, căn cứ vào danh mục các tuyến đường được Bộ Giao thông vận tải thống nhất tại văn bản số 7054/BGTVT-VT ngày 21/7/2020 về việc thống nhất cập nhật, điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020, định hướng năm 2030 theo đề xuất của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 6866/SGTVT-VTĐB ngày 11/6/2020. Căn cứ vào thông báo số 10847/TB - SGTVT ngày 10/9/2020 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động, các đơn vị vận tải xây dựng phương án hoạt động và thực hiện các hồ sơ liên quan để Ký kết Hợp đồng với Bến xe Miền Đông mới.

    Lưu ý khi xây dựng phương án khai thác tuyến:

    - Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 10/10/2020, các đơn vị vận tải tạm thời được tiếp tục lưu đậu và đón trả khách tại Bến xe Miền Đông hiện hữu trước khi đến Bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định. Đề nghị các đơn vị vận tải liên hệ Bến xe Miền Đông để sắp xếp, bố trí.

    - Tại Bến xe Miền Đông hiện hữu có tổ chức bán vé ủy thác cho các tuyến đường có đầu bến tại Bến xe Miền Đông mới. Các đơn vị vận tải cần xây dựng phương án trung chuyển phù hợp, trên cơ sở kết hợp với các loại phương tiện vận chuyển khách như xe trung chuyển, xe buýt, taxi, xe 02 bánh…

    Các hồ sơ nêu trên các đơn vị vận tải cần hoàn thành và gửi về Phòng Kế hoạch vận tải của Bến xe Miền Đông đảm bảo tiến độ di dời từ ngày 10/10/2020.

    Các trường hợp cần hỗ trợ, hướng dẫn đề nghị liên hệ số điện thoại Phòng Kế hoạch vận tải số 028.3511.68.58

    2.2. Các đơn vị vận tải có tuyến đường mà hành trình bắt đầu từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đi ngang qua Bến xe Miền Đông mới:

    - Được đi qua và trung chuyển hành khách tại Bến xe Miền Đông mới.

    - Tại Bến xe Miền Đông mới có tổ chức bán vé ủy thác cho các tuyến đường đăng ký điểm trung chuyển tại Bến xe Miền Đông mới nhưng xuất phát từ Bến xe Miền Đông hiện hữu.

    Vì vậy đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng phương án và liên hệ để đăng ký điểm Trung chuyển hành khách tại Bến xe Miền Đông mới

    2.3. Đối với hoạt động của tuyến xe buýt số 603, 604:

    Đề nghị các đơn vị vận tải thông tin cho hành khách về hành trình đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu ngang qua Bến xe Miền Đông mới.

    Đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có thông báo đến các đơn vị vận tải có tuyến đi qua hoặc có điểm đầu cuối tuyến hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới. Tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn hành khách sử dụng phương tiện xe buýt trung chuyển với các tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe Miền Đông hiện hữu và Bến xe Miền Đông mới.

    3. Về Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn:

    Các đơn vị vận tải có liên quan, phối hợp với Bến xe Miền Đông thông báo đến hành khách bằng các hình thức treo băng rôn, phát tờ hướng dẫn hành khách sử dụng dịch vụ tại hai bến, các kênh thông tin của đơn vị vận tải, các phương tiện thông tin đại chúng….

    Để nắm thông tin, các đơn vị vận tải có thể nghiên cứu qua website www.benxemiendong.com.vn, hoặc liên hệ qua đường dây nóng 1900571292 hoặc số điện thoại 028.3511.68.58 của Bến xe Miền Đông để được hướng dẫn.

    Trong quá trình tổ chức thực hiện, rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị để tổ chức phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách./.

Người viết : admin