Tin tức

27/10/2022
Lượt xem: 210
Ban Bến xe Miền Đông mới kính thông báo đến Quý Tổ chức, Cá nhân các thông tin về đơn giá tham gia thuê quyền khai thác dịch vụ tại Bến xe Miền Đông mới
22/10/2022
Lượt xem: 1373
     Từ ngày 22/10/2022, để phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, Bến xe Miền Đông mới đã bố trí 12 chuyến xe buýt mỗi ngày đưa đón hành khách miễn phí từ bến xe Miền Đông hiện hữu sang Bến xe Miền Đông mới.
10/10/2022
Lượt xem: 1050
     Căn cứ Văn bản số 9777/SGTVT-VTĐB ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị phối hợp thông báo, tuyên truyền việc di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh giai ...
02/10/2020
Lượt xem: 1489
Kể từ 00 giờ, ngày 10/10/2020 các tuyến cố định đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đến các bến xe từ tỉnh Quảng Trị trở ra đến các tỉnh phía Bắc sẽ hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới.Danh sách ...
02/10/2020
Lượt xem: 1387
Kể từ 00 giờ, ngày 10/10/2020 các tuyến cố định đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đến các bến xe từ tỉnh Quảng Trị trở ra đến các tỉnh phía Bắc sẽ hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới.Danh sách ...