TỔNG CÔNG TY SAMCO ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ

02/08/2018
Lượt xem: 1554

     Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quy chế luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo cán bộ nguồn của Tổng Công ty; Tổng Công ty vừa quyết định điều động công tác và bổ nhiệm cho hai nhân sự:

     1. Bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Thủy – nguyên Kiểm soát viên Tổng Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

     2. Bổ nhiệm bà Võ Ngọc Thủy, nguyên Phó Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Cơ khí Giao Thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV. Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.

     Lễ bổ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2018 tại Tổng Công ty.

DSC_0510

Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty trao quyết định cho bà Võ Ngọc Thủy - Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV và bà Võ Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Người viết : Hữu Phú