TỔNG CÔNG TY SAMCO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

10/07/2019
Lượt xem: 1519

     Ngày 05/7/2019, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2019.

     Trong bối cảnh tình hình khó khăn của ngành ô tô trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty (TCT) cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên với nỗ lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, ban lãnh đạo Tổng Công ty cùng các đơn vị thành viên đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc ngay từ đầu năm. Kết quả 6 tháng, Tổng Công ty thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2019.

     Tổng Công ty cũng đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả tốt.

DSC_6468

Ông Hồ Trọng Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty

DSC_6474

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAMCO báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng năm 2019.

DSC_6478

Ông Nguyễn Hồng Anh – Bí Thư Đảng ủy Tổng Công ty SAMCO chủ trì thảo luận và kết luận chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết

Người viết : Hữu Phú