TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC THEO MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) TẠI CÁC PHÒNG BAN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

20/06/2018
Lượt xem: 1511

     Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, tạo lợi thế cạnh tranh của Tổng Công ty trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ năm 2017, Tổng Công ty đã tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về “Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo tư duy thẻ điểm cân bằng – Balance Score Card (BSC)”.

     Với mong muốn áp dụng những phương pháp xây dựng và quản lý hệ thống hiệu quả theo phương pháp BSC, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban triển khai nghiên cứu và thực hành xây dựng bản đồ chiến lược dựa trên cơ sở mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 của Đảng ủy, HĐTV Tổng Công ty nhằm đưa ra các chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao của các phòng ban.

     Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018, Tổng Công ty đã triển khai triển khai phương pháp quản lý hiệu quả công việc theo mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) tại các phòng ban văn phòng tổng công ty. Các buổi triển khai phương pháp BSC đều có sự tham dự và chỉ đạo từ bà Tăng Thị Thu Lý – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Qua đó các phòng ban đã có những thay đổi để hoàn thiện bản đồ chiến lược của phòng.

     Tại các cuộc họp với từng phòng ban thuộc Văn phòng Tổng Công ty, CBCNV được phổ biến từng nội dung cụ thể trong BSC của Tổng Công ty và của phòng ban mà CBCNV đang công tác.

     Một số phòng ban đã phổ biến chi tiết BSC của Tổng Công ty và của đơn vị mình đến từng CBCNV, có phòng ban thì chưa triển khai đầy đủ. Tuy nhiên tại cuộc họp, sau khi được giới thiệu, truyền đạt và phân tích từng hạng mục, CBCNV nắm bắt được thông tin và nhận thức rõ ràng hơn, đã góp ý rất cụ thể và sát với nhiệm vụ của mình cho việc xây dựng BSC cũng như KPI của cá nhân và đơn vị.

     CBCNV được hướng dẫn xác định những hạng mục công việc trọng tâm của từng cá nhân để đo lường hiệu quả (KPI) với đủ 04 nội dung: Tài chính – Khách hàng – Quy trình nội bộ - Học hỏi và phát triển, thực hành xác định mục tiêu đo lường, chỉ số đo lường, phương pháp và công thức tính, tần suất đo...

     Trên cơ sở BSC của Tổng Công ty và của các phòng ban, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét và đánh giá cùng các tập thể để tiếp tục xây dựng BSC và KPI ngày càng hoàn thiện hơn.

     Đây là bước tiến đầu tiên trong việc thực hành xây dựng bản đồ chiến lược của Tổng Công ty, giúp CBCNV tiếp cận với phương pháp quản lý của BSC trước khi mời đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo phương pháp này.

     Dưới đây là một số hình ảnh các buổi triển khai tại các phòng ban Tổng công ty:

DSC_9523

Phòng Tài chính Kế toán

DSC_9530

Phòng Nhân sự

DSC_9533

Phòng Quản lý Đầu tư

93cb7658231bc2459b0a

Phòng Marketing và Ban Pháp chế

DSC_9585

Phòng Hành chính

DSC_9582

Ban Quản lý các Tòa nhà SAMCO

Người viết : Hữu Phú