Xí nghiệp ô tô thương mại SAMCO (SCV)

Xí nghiệp ô tô thương mại SAMCO (SCV)

Xí nghiệp ô tô thương mại SAMCO (SCV)

Địa chỉ
Lô E3 -E4, KCN Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Hòa Phú, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại dịch vụ
(028) 37 957 710
Điện thoại cửa hàng
Fax
Email
Website
Vị trí