KỶ NIỆM 20 NĂM CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN KỲ NGHỈ HỒNG CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG KỲ NGHỈ HỒNG CỦA THANH NIÊN SAMCO

13/08/2021
: 1067

    Với phương châm “Thanh niên công nhân lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, hành trình 20 năm của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng (2002 - 2021) không chỉ phát triển ngày càng rộng về quy mô, địa bàn, lực lượng, …mà còn ngày càng phát triển về chiều sâu, với hiệu quả ngày càng cao trên tất cả các mặt kinh tế - chính trị - xã hội.

Ky_17_2018

Ảnh: Kỳ nghĩ Hồng lần thứ 17 năm 2018

     Chiến sĩ tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện không chỉ đóng góp bằng sức lực cơ bắp, không chỉ sử dụng các nguồn lực tài chính để tạo ra các sản phẩm tình nguyện đơn thuần, mà ngày càng phát huy và tận dụng mạnh mẽ kiến thức khoa học, trí tuệ, sự sáng tạo, nghiệp vụ chuyên môn của người tham gia hoạt động tình nguyện, góp phần tạo nên hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao. Đó là hàng chục công trình bê tông hoá các công trình giao thông nông thôn, xây lắp hàng chục sân chơi thiếu nhi, xây mới, sửa chữa hàng chục căn nhà tình bạn, ...; tổ chức hàng trăm chương trình đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ...; trao tặng hàng nghìn học bổng, hàng trăm bộ máy vi tính, phần quà cho thiếu nhi, người dân ở địa bàn khó khăn, ... Tổng kinh phí huy động cho chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng của riêng Thanh niên SAMCO hàng năm đều đạt hơn 100 triệu đồng/năm.

Lan_thu_16_nam_2017

Ảnh: Kỳ nghĩ Hồng lần thứ 16 năm 2017

     Dấu chân của các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng là thanh niên SAMCO đã qua hàng chục mặt trận tại huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre, tỉnh Bình Phước, ... và mặt trận quốc tế tại nước Cộng hoà DCND Lào.

Lan_thu_16_nam_2017

Ảnh: Kỳ nghĩ Hồng lần thứ 17 năm 2018

     Tuổi trẻ SAMCO vinh dự, tự hào đã đóng góp một phần công sức vào Hành trình vẻ vang 20 năm Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ hồng - “Thanh niên Công nhân Thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Written : Đoàn Thanh Niên