SAMCO HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

10/11/2021
: 1397

     Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

     Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

     Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

     Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11, Đoàn Tổng Công ty phối hợp tổ chức tiếp sóng Chương trình tuyên truyền pháp luật trực tuyến tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 và Luật Phòng chống ma tuý năm 2021 và Chương trình Tư vấn pháp luật trực tuyến “Thanh niên và những vấn đề pháp luật “hậu Covid-19”. Phát hành bản tin pháp luật tháng 11 năm 2021 của Tổng Công ty SAMCO.

z2920997788788_6bdbe3b1c163d066add99148ae9b3148

     Chương trình có điểm cầu chính tại sở Tư pháp và điểm cầu tại Đoàn Tổng Công ty (qua phần mềm zoom) và được tiếp sóng trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ SAMCO.

z2917997594849_8b996f5782af526937aff70b99febfdbz2917997594702_4614ad28107621e4238179b43229a04f

 

Written : Đoàn Thanh niên TCT