Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Quận 8 (CIENDI 8.JSC)

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Quận 8 (CIENDI 8.JSC)

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Quận 8 (CIENDI 8.JSC)

Địa chỉ
124 Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, TP.HCM
Điện thoại dịch vụ
(028) 38.558.664 - 39.503.169
Điện thoại cửa hàng
Fax
(028) 39.516.231
Email
Website
Vị trí