Tin tức

26/11/2021
Lượt xem: 106
     Ngày 26/11/2021, Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tổng Công ty tại Hội trường Tổng Công ty.
21/11/2021
Lượt xem: 134
     Chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021). Công đoàn Văn phòng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức giải “CHẠY KHỎE - CÙNG SAMCO PHÁT ...
19/11/2021
Lượt xem: 235
Ngày 27/10/2021, Xí nghiệp Cơ khí Ô tô chuyên dùng An Lạc (SP.Samco) đã bàn giao cho Công ty Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh các dòng xe chuyên dùng thương hiệu SAMCO như: Xe hút bùn và Xe thu gom vận chuyển bùn nhằm phục vụ công ...
18/11/2021
Lượt xem: 120
     Giải đi bộ trực tuyến "CÙNG SAMCO ĐẨY LÙI COVID" được tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11-/2004 - 26/11/2021). Tạo môi trường giao lưu, ...
18/11/2021
Lượt xem: 116
     Chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021). Công đoàn Văn phòng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức giải Cờ tướng SAMCO nhằm tạo ...
17/11/2021
Lượt xem: 208
Chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021).