News

19/01/2022
: 28
     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân, trong năm 2021, Đoàn Tổng Công ty và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã thực hiện nhiều công trình, chương trình hoạt động hiệu quả, phát huy được vai ...
05/01/2022
: 136
     Sau 30 ngày (từ 20/11/2021 đến 23h59 ngày 19/12/2021) tranh tài ở hai nội dung: vận động viên trên 40 tuổi và vận động viên dưới 40 tuổi. Với hơn 280 vận động viên tham gia giải. Kết quả chung cuộc như sau:
09/12/2021
: 272
     Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân. ...
30/11/2021
: 331
     Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021). Sau hơn 10 ngày diễn ra cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát ...
29/11/2021
: 445
     Ngày 26/11/2021, Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021). Công đoàn Văn phòng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức giải “CHẠY KHỎE - ...
26/11/2021
: 525
     Ngày 26/11/2021, Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tổng Công ty tại Hội trường Tổng Công ty.