News

21/02/2022
: 2455
     Ngày 14-15/02/2022, đã diễn ra đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Công ty CP Bến xe Miền Tây. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của đoàn Tổng Công ty SAMCO.
10/11/2021
: 1240
     Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, ...
05/11/2021
: 1533
Ngày 02/11/2021, tại phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Đoàn Tổng Công ty SAMCO đã phối hợp với Quận Đoàn 1 trao học bổng bảo trợ học tập cho 01 em đội viên, học sinh vượt khó, học tập tốt cho đến khi hoàn tất cấp Trung học Phổ ...