Tin tức

28/12/2016
Lượt xem: 1655
     Sáng ngày 28/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 tặng 4 cá ...
15/12/2016
Lượt xem: 1890
     Ngày 14/12/2016, Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp năm 2016 tại hội trường Tổng Công ty. Hội nghị ...
09/12/2016
Lượt xem: 1327
     Ngày 03/12/2016, Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người Khuyết tật Công đoàn văn phòng Công ty mẹ Tổng công ty SAMCO đã hỗ trợ 2 xe khách đưa rước ngày 120 học sinh Tiểu ...
29/11/2016
Lượt xem: 1890
     Trong hai ngày 26/11/2016 và ngày 27/11/2016, Tổng Công ty và các đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Tổng Công ty (26/11/2004 - ...
23/11/2016
Lượt xem: 138