Tin tức

27/07/2022
Lượt xem: 1822
     Nhằm động viên các con em cán bộ công nhân viên đã có nhiều cố gắng trong năm học 2021 – 2022. Sáng ngày 21/7/2022, Công đoàn Văn phòng đã tổ chức trao các phần quà học sinh giỏi cho con em cán bộ công nhân viên Công ty mẹ ...
27/07/2022
Lượt xem: 1640
      Trong những năm qua, với khẩu hiệu hành động “Đồng hành và chia sẻ”, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) đã luôn đồng hành hỗ trợ các cơ quan, đoàn thể của Thành phố Hồ Chí ...
18/07/2022
Lượt xem: 1386
     Với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022, đoàn viên, thanh niên SAMCO cùng với đoàn viên, thanh niên các đơn vị ...
14/07/2022
Lượt xem: 1750
     Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 120 đại biểu ...
01/07/2022
Lượt xem: 1412
01/06/2022
Lượt xem: 1408