Tin tức

30/12/2021
Lượt xem: 1068
09/12/2021
Lượt xem: 897
     Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân. ...
30/11/2021
Lượt xem: 897
     Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021). Sau hơn 10 ngày diễn ra cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát ...
29/11/2021
Lượt xem: 1202
     Ngày 26/11/2021, Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (26/11/2004 - 26/11/2021). Công đoàn Văn phòng đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức giải “CHẠY KHỎE - ...
26/11/2021
Lượt xem: 1233
     Ngày 26/11/2021, Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Tổng Công ty tại Hội trường Tổng Công ty.
19/11/2021
Lượt xem: 1367
Ngày 27/10/2021, Xí nghiệp Cơ khí Ô tô chuyên dùng An Lạc (SP.Samco) đã bàn giao cho Công ty Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh các dòng xe chuyên dùng thương hiệu SAMCO như: Xe hút bùn và Xe thu gom vận chuyển bùn nhằm phục vụ công ...