Công ty Cổ phần Cảng Phú Định

Công ty Cổ phần Cảng Phú Định

Công ty Cổ phần Cảng Phú Định

Địa chỉ
Số 14, đường số 1 - Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, TP.HCM
Điện thoại dịch vụ
(028) 39 809361 - 62 - 63
Điện thoại cửa hàng
Fax
(028) 39 809360
Email
cangsong@phudinhport.com
Website
Vị trí

     Cảng sông Phú Định là một trong 3 dự án cảng trọng điểm tại TP.HCM theo Quyết định số 16/2000/QĐ-TTg ngày 3.2.2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 6.8.2008 của Bộ GTVT Về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể Phát triển GTVT Đường thủy nội địa VN đến năm 2020. Cảng có công suất 500.000 tấn năm, tiếp nhận được tàu 3.000 tấn được phê duyệt xây dựng từ năm 2001 trên diện tích hơn 50ha.