Công ty Cổ phần Cảng Phú Định

Công ty Cổ phần Cảng Phú Định

Công ty Cổ phần Cảng Phú Định

Địa chỉ
Số 14, đường số 1 - Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, TP.HCM
Điện thoại dịch vụ
(028) 39 809361 - 62 - 63
Điện thoại cửa hàng
Fax
(028) 39 809360
Email
cangsong@phudinhport.com
Website
Vị trí

cangphudinh-panp