D-Max 3.0L

Tổng quan

typex 0 20170110164541So1YsaAw4w
typex 1 20170110164542FsKkMgcYst
typex 4 20170110164541h173trLCzy
typex 5 201701101645415yqq1asetE

Ngoại thất

typex-4-20170110164541h173trLCzy

Nội thất

31849408490_babe754b9d_c

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

32076293552_2f84976211_c

31849407840_3bc908d092

Xem video

Giới thiệu sản phẩm

Bảng giá

Chương trình khuyến mãi

Ảnh chi tiết bộ phận