D-Max 2.5L

Tổng quan

typex 0 20170110163814Xco3Y6WcHD
typex 1 20170110163814JWPgvLhces
typex 4 20170110163813XwParNfJK
typex 5 20170110163812xh6cRsijHb

Ngoại thất

typex-4-20170110163813XwParNfJK

typex-5-20170110163812xh6cRsijHb

Nội thất

31849408490_babe754b9d_c_1

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

32076293552_2f84976211_c_1

31849407840_3bc908d092_1

Xem video

Giới thiệu sản phẩm

Bảng giá

Chương trình khuyến mãi

Ảnh chi tiết bộ phận