Đơn vị thành viên

Công ty TNHH Ôtô Toyotsu Samco
Công ty TNHH Vận tải sông Sài Gòn
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN