Đơn vị thành viên

Công ty cổ phần Hòa Phú
Công ty Cổ phần Cảng Phú Định
Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 2 (COVATO 2)
Công ty Cổ phần ôtô An Thái (ANTJSC)
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Quận 8 (CIENDI 8.JSC)
Công ty TNHH Vận Tải Kumho Samco Buslines
Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam (MBV)
Công ty TNHH Dịch vụ ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho (TT SAMCO)
Công ty TNHH Isuzu Việt Nam (IVC)