MỜI CỬ TRI XEM THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ BẦU CỬ TẠI WEBSITE CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP.HCM

20/05/2021
Lượt xem: 2482

BauCu

     Trước tình hỉnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về bầu cử đến Cử tri một cách nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời thông qua các kênh trực tuyến.

Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin tổng hợp về bầu cử, gồm:

- Thông tin về hoạt động của Ủy ban bầu cử TP.HCM

- Thông tin về công tác tiếp xúc Cử tri;

- Hỏi và đáp về bầu cử;

- Quy trình bỏ phiếu bầu cử;

- Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

- Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV;

- Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026

- Văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Cử tri có thể truy cập vào địa chỉ http://www.ict-hcm.gov.vn/baucutphcm hoặc sử dụng ứng dụng quét mã QR code trên thiết bị thông minh để quét mã QR code sau:

ICT

 

Người viết : admin