Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Linh

30/08/2022
Lượt xem: 2115

PTGY_Nguyen_Ngoc_Linh-1

PTGY_Nguyen_Ngoc_Linh-2

PTGY_Nguyen_Ngoc_Linh-3

Nhấn vào đây để xem và tải về

Người viết : admin