150 CÁN BỘ QUY HOẠCH, CÁN BỘ TRẺ CỦA ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY SAMCO THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP” NĂM 2019

13/09/2019
Lượt xem: 875

     Nằm trong chương trình hoạt động năm 2019, chiều ngày 12/9/2019, Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị rủi ro doanh nghiệp” với 150 cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên. Khóa đào tạo được tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản trị rủi ro quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay, đồng thời tạo môi trường giao lưu cho đội ngũ cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ Tổng Công ty.

1_5

Diễn giả Nguyễn Đăng Duy Nhất trình bày về chủ đề “Quản trị rủi ro doanh nghiệp”

     Được biết, thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa trẻ có năng lực lãnh đạo tốt, bắt kịp các xu hướng tiên tiến trong quản lý nhằm đưa Tổng Công ty vươn lên trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng ủy Tổng Công ty đã thành lập Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO từ năm 2011 với mục đích đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trẻ hiện tại và các cán bộ thuộc diện quy hoạch của Tổng Công ty.

     Câu lạc bộ Các nhà Quản lý trẻ của Đảng ủy Tổng Công ty hoạt động thường xuyên, với nội dung đa dạng từ tổ chức các lớp do chuyên gia đầu ngành đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm trong công việc, đến các hội thảo chuyên đề nhằm truyền đạt kinh nghiệm từ những người quản lý đi trước cho các cán bộ lãnh đạo trẻ của Tổng Công ty.

Người viết : Ngọc Dũng