HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

28/01/2019
Lượt xem: 632

     Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 24/01/2019 tại Hội trường Tổng Công ty.

     Năm 2018 là năm Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với các hoạt động của lĩnh vực ô tô, đã tác động rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty. Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp từ các đơn vị trong Tổng Công ty như sau: Doanh thu đạt 22.263 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.782 tỷ đồng; Nộp ngân sách 8.071 tỷ đồng.

     Năm 2018, Tổng Công ty cũng thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, Tổng Công ty đã tài trợ, trao quỹ học bổng, quỹ vì người nghèo, chương trình hướng về biển đảo…, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

    Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Tổng Công ty.

    Phát huy các thế mạnh cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm từ hoạt động năm 2018, với chủ đề “Chất lượng toàn diện” của năm 2019, Tổng Công ty quyết tâm vượt qua các thách thức, tận dụng được các cơ hội phát triển khi Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào kinh tế toàn cầu, TP.HCM triển khai các cơ chế chính sách đặc thù…, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Dự kiến kế hoạch toàn Tổng Công ty: doanh thu 23.674 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 1.924 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ là: Doanh thu 6.017 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 367 tỷ đồng (theo Thông báo số 287/TB-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

Tong_ket_TOng_Cong_ty

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Tong_ket_TOng_Cong_ty-2

Ông Hồ Trọng Tiến – P.TGĐ SAMCO báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty.

Tong_ket_TOng_Cong_ty-3

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tong_ket_TOng_Cong_ty-4

Ông Nguyễn Hồng Anh – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty SAMCO tiếp thu ý kiến chỉ đạo

     Điểm nổi bật của Tổng Công ty năm 2018 là công tác đào tạo, đặc biệt đào tạo đội ngũ trẻ phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều giải thưởng lớn như Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Công dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, các giải thưởng cao tại Hội thi tay nghề toàn quốc của các hãng. Nhân Hội nghị tổng kết năm 2018, Tổng Công ty cũng đã vinh danh các cá nhân đạt thành tích cao nhằm nhân rộng các gương điển hình.

Người viết : Hữu Phú