HỘI THI “TẦM NHÌN TƯƠNG LAI” - TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - LẦN THỨ VII NĂM 2021

16/10/2021
Lượt xem: 1517

z2847482305809_35869d9e5cb0d592e81d2f9efc0e931a

     Nhằm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác giáo dục về chính trị tư tưởng, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, người lao động nghiên cứu, tìm hiểu Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

     Đồng thời thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm TP. Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021); chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2021).

     Công đoàn Tổng Công ty và Đoàn Tổng Công ty tổ chức Hội thi “Tầm nhìn tương lai” tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đoàn viên, thanh niên và người lao động trong toàn Tổng Công ty - lần thứ VII năm 2021.

     Nội dung Hội thi tập trung vào: các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và các nội dung khác như: cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ...

     Hội thi được tổ chức 02 vòng, vòng trực tuyến (từ 09g00 ngày 15/10/2021 đến 17g00 ngày 31/10/2021) và vòng chung kết (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2021 phù hợp với tình hình thực tế). Tại vòng trực tuyến, đoàn viên tham gia trả lời 30 câu trắc nghiệm trong vòng 10 phút (được dự thi tối đa là 03 lần và ghi nhận kết quả tốt nhất).

     Thông tin chi tiết về Hội thi và cách thức tham gia, vui lòng truy cập: http://tuoitresamco.vn/tracnghiem/

z2847482322777_585f4e2f2c0b3ff0d65e985eeb915fe1

Người viết : Đoàn Thanh Niên