Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

29/10/2019
Lượt xem: 3013

     Ngày 28/10/2019, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ của Tổng Công ty SAMCO tại Văn phòng Tổng Công ty số 262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM. Buổi lễ công bố các quyết định như sau:

  1. Quyết định số 4480/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngày 17 tháng 10 năm 2019 kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên đối với ông Nguyễn Hồng Anh kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2018 đến khi có quyết định nghỉ hưu.

  2. Quyết định số 4481/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngày 17 tháng 10 năm 2019 bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên đối với ông Trần Quốc Toản kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2018; thời hạn giữ chức vụ đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Le_bo_nhiem_can_bo-1

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty trao hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Hồng Anh – Bí thư, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty (bên phải) và ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

  1. Quyết định số 108/QĐ-UBND-TC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 9 năm 2019 cho ông Lê Quang Định – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/11/2019.

Le_bo_nhiem_can_bo-3

Ông Nguyễn Hồng Anh – Bí thư, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty (bên phải) và ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao hoa và quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Quang Định

  1. Quyết định số 119/QĐ-UBND-TC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10 năm 2019 bổ nhiệm ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông thuộc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên, giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Le_bo_nhiem_can_bo-4

Ông Nguyễn Hồng Anh – Bí thư, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty (bên phải) và ông Trần Quốc Toản – Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho ông Kiều Nam Thành – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty

Người viết : Hữu Phú