SAMCO CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

23/08/2018
Lượt xem: 2447

     Kinh tế Việt Nam đã và đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, tuy nhiên cũng phải đối diện với rất nhiều thách thức đặc biệt trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

     Để có thể vượt qua các thách thức, tìm kiếm cơ hội, bản thân các doanh nghiệp phải đầu tư nghiên cứu, nắm bắt các yêu cầu của thị trường, các chuẩn mực của khu vực và quốc tế. Không nằm ngoài xu hướng đó, Ban Lãnh đạo SAMCO đã có những định hướng rõ ràng nhằm chủ động trong việc tiếp cận sâu sắc và toàn diện với những thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu; một trong những hành động thiết thực là việc tích cực tiếp xúc đàm phán với các tập đoàn kinh tế quốc tế từ đó xác định chiến lược, tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

TTC_new_1

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO tiếp đoàn Toyota Tsusho Corporation (TTC) - Nhật Bản

Sumitomo_replace

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO tiếp đoàn Sumitomo Coporation - Nhật Bản

Kotra__Kangv_2

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO tiếp đoàn KOTRA và KANGV – Hàn Quốc

Người viết : Hữu Phú