SAMCO KÝ KẾT THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC VỀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ HỌC BỔNG

30/11/2018
Lượt xem: 1355

     Thực hiện chiến lược tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm sắp tới, Tổng Công ty SAMCO đã ký thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng với Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MUT) vào ngày 24/11/2018.

DSC_3876

Ông Hồ Trọng Tiến – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký kết thỏa thuận nguyên tắc với Hiệu trưởng nhà trường

     Trong nội dung hợp tác, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MUT) sẽ giới thiệu cho SAMCO các chuyên gia và kỹ sư chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao. SAMCO sẽ xem xét tiếp nhận một số sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ - Kỹ thuật Ô tô đủ điều kiện theo yêu cầu tuyển dụng nhằm bổ sung cho nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên môn cao của Tổng công ty. Về phía SAMCO, sẽ tham gia đóng góp ý kiến cho MUT trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (bao gồm các chương trình đại học chính quy, văn bằng 2 cũng như cao học cho các ngành có liên quan đến lĩnh vực ô tô).

     Cũng trong dịp này Tổng Công ty đã trao học bổng cho các em sinh viên có kết quả đầu vào và kết quả học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ học phí và một phần chi phí sinh hoạt. Tổng số tiền được trao cho quỹ học bổng của nhà trường nhân dịp này là 50.000.000 đồng.

     Thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, đào tạo giữa SAMCO và MUT là một bước đột phá nhằm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty trong những năm tiếp theo.

Người viết : Hữu Phú