SAMCO tổ chức đào tạo quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp cho cán bộ trẻ

30/08/2022
Lượt xem: 1442

     Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng thông qua việc đào tạo, gắn kết đội ngũ cán bộ quy hoạch, đồng thời thực hiện Chương trình Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO tham gia đào tạo cán bộ quy hoạch Tổng Công ty năm 2022, ngày 25/8/2022, Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO đã tổ chức đào tạo “Quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp” cho hơn 100 cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ Tổng Công ty. Đây là hoạt động định kỳ của Câu lạc bộ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp; vai trò quan trọng của quản trị rủi ro pháp lý; trang bị khả năng nhận diện rủi ro pháp lý và các công cụ kiểm soát rủi ro pháp lý.

1

     Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO được Đảng ủy Tổng Công ty thành lập từ năm 2011, do Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty chỉ đạo hoạt động. Thành viên Câu lạc bộ là cán bộ quản lý trẻ thuộc diện Đảng ủy Tổng Công ty, cấp ủy Đảng cơ sở quản lý, có độ tuổi dưới 40 và đang giữ các chức vụ quản lý từ cấp Phó phòng trở lên tại đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên Tổng Công ty.

     Phát biểu khai mạc, đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thông tin đến các thành viên về định hướng hoạt động của Câu lạc bộ, tiêu chuẩn của cán bộ trẻ, thành viên câu lạc bộ và cơ chế đánh giá hoạt động của thành viên câu lạc bộ; đồng thời đề nghị các thành viên câu lạc bộ tham gia trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm về quản trị rủi ro pháp lý đã và đang thực hiện tại đơn vị. “Mục tiêu của Chương trình đào tạo hôm nay là mỗi Thành viên Câu lạc bộ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của quản trị rủi ro pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động, công tác của bản thân. Từ chương trình đào tạo hôm nay, mỗi Nhóm (gồm: Nhóm Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Bán hàng dịch vụ, và Vận tải - Logistics) sẽ xác định nội dung trọng tâm liên quan đến quản trị rủi ro pháp lý theo đặc thù công tác của thành viên trong Nhóm để tổ chức sinh hoạt và báo cáo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ” - Đồng chí Nhân Ngọc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khẳng định.

z3671230625038_bc6102eb6a8e5aed2d5cb6e3ae571466

Hình: Chương trình đào tạo quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp.

     Báo cáo tại Chương trình đào tạo Ths. Trịnh Anh Nguyên - Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài thương nhân Việt Nam (VTA), Cố vấn cấp cao Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp, nhận diện rủi ro pháp lý, những rủi ro pháp lý phổ biến trong kinh doanh, nguyên nhân phát sinh và giải pháp kiểm soát rủi ro pháp lý.

     Qua khóa đào tạo, cán bộ quy hoạch và cán bộ trẻ Tổng Công ty được nghe kiến thức và kinh nghiệm thực tế về quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp, đồng thời, được trao đổi về các kỹ năng xử lý các rủi ro pháp lý thường xảy ra trong doanh nghiệp, góp phần quản trị rủi ro và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Người viết : Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ