SAMCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

05/12/2018
Lượt xem: 763

     Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng Công ty học tập quán triệt triển khai Nghị quyết vào ngày 05/12/2018.

20181205_083311

Toàn cảnh lớp học

     Tham dự lớp học gồm Cán bộ chủ chốt Tổng Công ty từ cấp Phó Trưởng các phòng ban chức năng Tổng Công ty và tương đương trở lên, Ban Chấp hành Công Đoàn; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Tổng Công ty, Ban chấp hành công đoàn các cơ sở trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cơ sở trực thuộc.

20181205_083350

Đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng ban Tuyên giao Thành ủy trình bày Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Người viết : Hữu Phú