Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của SAMCO tại công ty CP ô tô An Thái

28/01/2015
Lượt xem: 8241

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (www.dag.vn); SAMCO (www.samco.com.vn)