TỔNG CÔNG TY SAMCO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

16/07/2020
Lượt xem: 1627

     Ngày 15/7/2020, Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019, sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2020.

     Tình hình kinh tế thế giới trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tổ chức quốc tế và thể chế tài chính dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái. Đối với tình hình kinh tế trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là phòng chống dịch, hy sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo sức khoẻ và an toàn của nhân dân. Trong tình hình đó, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã vừa chỉ đạo sát sao trong công tác phòng chống dịch vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, tạo sự ổn định cho người lao động về việc làm và thu nhập.

     Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã triển khai nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Tổng Công ty trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời đề ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu. Hội nghị cũng đã thảo luận và trao đổi về các khó khăn, vướng mắc cũng như những giải pháp tháo gỡ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tổng Công ty.

So_ket_6_thang_2020_2

Ông Trần Quốc Toản –  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng công ty

So_ket_6_thang_2020_3

Ông Nguyễn Hồng Anh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty SAMCO chủ trì thảo luận và kết luận chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết

     Tại hội nghị, Tổng Công ty cũng đã tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019, trao tặng giấy khen cho sáu 06 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc.

So_ket_6_thang_2020_1

Bà Tăng Thị Thu Lý – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo kết quả thực hiện phong trao thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2019.

So_ket_6_thang_2020_4

06 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015– 2019.

So_ket_6_thang_2020_5

So_ket_6_thang_2020_6

25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019.

Người viết : Hữu Phú