Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

23/11/2016
: 2948

      Kính gửi các đơn vị, 

     Ngày 21/11/2016, Tổng Công ty đã ban hành Thông báo số 132/TB-SC về kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và Thông báo số 133/TB-SC về danh sách cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 (thuộc diện Tổng Công ty quản lý). 

     Ban Pháp chế Tổng Công ty gửi các đơn vị các tài liệu phục vụ công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 (file đính kèm).

     Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban Pháp chế Tổng Công ty theo số điện thoại (08) 39 200 408 - Ext: 133 để được hỗ trợ giải quyết.

     Trân trọng.

   
 Đính kèm:  
132 TB-SC.PDF (830kb)   Download
133 TB-SC.PDF (1300kb)   Download
MAU KE KHAI TAI SAN.docx (19kb)   Download
Nghi dinh 78.2013.pdf (1047kb)   Download
Thong tu 08.2013.pdf (2287kb)   Download