News

11/08/2008
: 17611
Tổng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm của các tập đoàn, tổng công ty tăng 55% so với cùng kỳ 2007...
11/08/2008
: 17811
Trung bình cứ 4 hộ gia đình có 1 ôtô, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 5 lít xăng; và một nhà sử dụng 3 xe gắn máy với mỗi xe 1 lít xăng, thì tổng chi phí cho nhiên liệu của ...
07/08/2008
: 14111
Nhận xét của ông Ralf Matthaes, Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu thị trường TNS, về xu hướng tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh lạm phát cao.
07/08/2008
: 15259
     Một hiện tượng nổi bật của năm nay là chúng ta phải sống chung với làn sóng các tin đồn, từ gạo, chứng khoán, đến tỷ giá USD, và mới đây là tăng giá xăng khi ...
30/07/2008
: 16139
Điểm lại những số liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý của Việt Nam trong bảy tháng qua...
30/07/2008
: 17670
Quan điểm của Tổng giám đốc Ford Việt Nam xung quanh chính sách thuế thời gian qua đối với ngành ôtô...