Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 2 (COVATO 2)
Công ty Cổ phần ôtô An Thái (ANTJSC)
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Quận 8 (CIENDI 8.JSC)
Công ty TNHH Vận Tải Kumho Samco Buslines
Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam (MBV)
Công ty TNHH Dịch vụ ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho (TT SAMCO)
Công ty TNHH Isuzu Việt Nam (IVC)
Công ty TNHH Ôtô Toyotsu Samco
Công ty TNHH Vận tải sông Sài Gòn