SAMCO tổ chức khóa đào tạo “Nguyên lý 80/20”

08/09/2018
Lượt xem: 2588

     Thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa trẻ có năng lực lãnh đạo tốt, bắt kịp các xu hướng tiên tiến trong quản lý nhằm đưa Tổng Công ty vươn lên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Tổng Công ty đã thành lập Câu lạc bộ Các nhà Quản lý trẻ từ năm 2011 với mục đích đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trẻ hiện tại và các cán bộ thuộc diện quy hoạch của Tổng Công ty.

     Câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, với những nội dung đa dạng từ tổ chức các lớp do những chuyên gia đầu ngành đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm trong công việc, đến các hội thảo chuyên đề nhằm truyền đạt kinh nghiệm từ những người quản lý đi trước cho các cán bộ lãnh đạo trẻ của Tổng Công ty.

     Nằm trong chương trình hoạt động năm 2018, Câu lạc bộ Các nhà quản lý trẻ sẽ tổ chức khóa đào tạo “Nguyên lý 80/20” vào ngày 14/9/2018 với đối tượng tham gia là cán bộ quy hoạch của Tổng Công ty và các thành viên Câu lạc bộ . Khóa đào tạo được tổ chức nhằm mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng bắt đầu từ mục tiêu, ưu tiên cho việc quan trọng và quản lý thời gian theo nguyên lý 80/20; đồng thời tạo môi trường giao lưu, hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa các cán bộ quy hoạch lãnh đạo quản lý, tạo nguồn cán bộ cho Tổng Công ty trong tương lai.

80-20

Người viết : admin