SAMCO VINH DỰ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG GIẢI CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2017

24/04/2018
Lượt xem: 4522

20180423_07371020180423_073609

Cúp Bạc và Giấy chứng nhận giải thưởng của SAMCO

     Giải thưởng chất lượng quốc gia Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét chọn hàng năm nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Năm 2017 có 73 doanh nghiệp trong cả nước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) là một trong 11 doanh nghiệp sản xuất lớn được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

     Với ý nghĩa quan trọng của giải thưởng, sáng 22/4/2018, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham gia Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GEPA) năm 2017.

DSC_9808_fix_2

SAMCO vinh dự nhận giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2017

     Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2017 của SAMCO là một minh chứng cho sự cố gắng liên tục trong những năm qua trong lĩnh vực giao thông vận tải, luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng cường hiệu quả hoạt động theo định hướng hội nhập quốc tế. Để được trao tặng giải thưởng này, các doanh nghiệp đã tham gia vào quá trình bình chọn trong hàng ngàn doanh nghiệp khắp cả nước. Các tiêu chí đánh giá của giải thưởng đã được Ban tổ chức chắt lọc sát với tiêu chí đánh giá của Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là bước quan trọng nhằm nâng tầm chất lượng sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ngang bằng với chất lượng của khu vực.

     Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng duy nhất về chất lượng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét chọn hàng năm nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

     Tính đến năm 2017, đã có 1.842 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia và 44 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

     Sau hơn 20 năm hình thành, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm và tạo được uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp, uy tín đối với cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội. Giải thưởng thực sự là sự tôn vinh xứng đáng cho những doanh nghiệp đã nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng

DSC_9826_fix_1

Người viết : Hữu Phú